Dutch /Flemish French English German Spanish
Inschrijven

Voorwaarden En Bepalingen

VOORWAARDEN en BEPALINGEN

• Voorwaarden en bepalingen voor de klant: Gelieve de voorwaarden en de bepalingen aandachtig en zorgvuldig te lezen alvorens U een bestelling plaatst. Neem een kopij van de voorwaarden en de bepalingen en van uw bestelling als toekomstige referentie.
• Definities van de voorwaarden en bepalingen: wij, ons en onze referentie naar SMP, U en uw referentie als de koper van één van onze producten, betekent het contract tussen U en ons voor de verkoop van producten. Producten betekent één van onze producten of diensten die U bij ons besteld.
Bestelling betekent, een bestelling door U bij ons geplaatst voor producten die U hebt aangekocht door aan aanklikken van de knop “plaats bestelling” op de “uitcheck” pagina. Verbruiker betekent elke natuurlijke persoon die, wanneer hij een bestelling plaatst, buiten zijn professionele of zakelijke doeleinden handelt. Uitcheck pagina betekent de pagina op onze website getiteld "check uit" waarin de details van de producten, het leveringsadres, en betaalwijze vermeld worden. De "bestelling plaatsen" icoon betekent onze website bij www.suzukimotorcyclesparts.eu
• Bij de opstelling van het contract: Zolang we bestelling niet aanvaard hebben en de producten niet hebben afgeleverd bestaat er tussen ons geen contract. Wij zijn niet verplicht om uw bestelling te aanvaarden.
• Beschrijving en de prijs van de producten: We doen al het mogelijke, om op het moment dat U uw bestelling plaatst, er voor te zorgen dat de omschrijving van de vermelde producten op onze website zo accuraat mogelijk is. De prijzen van de producten zullen worden vermeld op de uitcheck pagina wanneer U een bestelling plaatst. We zullen U dat bedrag aanrekenen. U dient ook verzendkosten te betalen zoals vermeld op de uitcheck pagina van de website. In het onwaarschijnlijke geval dat de vermelde prijs op de uitcheck pagina fout zou zijn en we stellen dit vast alvorens we uw bestelling aanvaard hebben, zijn we niet verplicht de producten te verkopen aan de vermelde prijs. We proberen steeds de juiste prijzen te vermelden van onze producten op de website, maar van tijd tot tijd gebeurd het dat er fouten binnen sluipen. Indien we een foutieve prijs vaststellen van 1 van de door U bestelde producten zullen we U dit zo snel mogelijk laten weten en U de mogelijkheid bieden om ofwel uw bestelling aan de juiste prijs te bevestigen of om uw bestelling te annuleren. Mocht U echter reeds betaald hebben, dan zullen we U integraal vergoeden.
• Levering: We zullen de door U bestelde producten afleveren op het adres dat U vermeld hebt op het moment van bestelling. Leveringen op Postbus adressen zijn niet mogelijk. Zodra we uw bestelling aanvaarden, zullen we al het mogelijk doen om de producten af te leveren binnen de afgesproken termijn die U gekozen hebt. Indien we deze afgesproken leveringstermijn niet kunnen aanhouden en U hebt ons het correcte adres opgegeven dan kunt U bij ons een terugbetaling vorderen van de producten. Als er niemand aanwezig is bij de aflevering van de producten, zal onze transporteur de producten maximaal 2 dagen ter beschikking houden voor een nieuwe aanbieding. Na 2 dagen beschouwen we de bestelling als geannuleerd. In dat laatste geval zullen we enkel de waarde van de producten terugbetalen en niet de verzendingskosten. In het geval U ons een onjuist of onvolledig adres opgeeft, wat ons niet in staat stelt de producten af te leveren, zullen we dit ook beschouwen als een annulering van de bestelling en overeenkomstig enkel de waarde van de producten terug betalen en niet de verzendingskosten. Indien een aantal bestelde producten niet beschikbaar zijn, zullen we slechts een deel van de bestelling leveren. We zullen de ontbrekende producten zo snel mogelijk afleveren. Voor onderdelen die meer dan 30 dagen in back order staan, staat het de consument vrij zijn bestelling te annuleren. SMP zal de consument binnen de 14 dagen het bedrag terug storten ter waarde van de openstaande back orders. Eventuele vertragingen van leveringen zullen per email aan de consument medegedeeld worden.
• Defecte Producten: In deze voorwaarden en bepalingen, betekenen defecte producten, geleverde producten die niet overeenstemmen met wat vermeldt staat in onze contractuele verbintenis. Het begrip defecte producten omvat niet producten die defect geraken door een normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, door U of een derde partij of door onoordeelkundig gebruik dat afwijkt van de normale instructies van ons of de fabrikant. Ook producten die gewijzigd of hersteld werden zonder de uitdrukkelijke goedkeuring van ons of de fabrikant vallen niet onder het begrip defecte producten. U dient ons te verwittigen van zodra U een defect vaststelt aan de producten. Onze website geeft U in detail weer hoe U dan te werk dient te gaan en hoe U het probleem kunt oplossen met defecte producten. We vragen U met aandrang om onze “online” teruggave (retourneren) instructies (zie website) te gebruiken. Als U producten terugstuurt omdat U in de overtuiging bent dat het om defecte producten gaat en het blijkt achteraf het tegendeel, kunnen we U daarvoor de transportkosten en bijkomende administratieve kosten aanrekenen.
• Teruggave (Retourneren) producten –Algemeen: Wanneer U ons, ongeacht de reden, producten terugstuurt (door gebruik te maken van het teruggave (retour) formulier, zie Teruggave & Terug storting, vragen we U met aandrang deze juist en stevig te verpakken en te voorzien van een duidelijke adreslabel. U bent steeds verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen gedurende de transitperiode die het gevolg zijn van onoordeelkundige verpakking en ook voor beschadigingen die optreden tijdens het transport.
• Overmacht: We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in de aflevering van producten volgens onze contractuele verplichtingen, indien deze de oorzaak zijn van totale overmacht.
• Beperking van de aansprakelijkheid : We zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade : • waar er geen schending is van onze wettelijke verplichtingen naar U door ons of onze medewerkers.•waar het verlies of de schade niet te voorzien was op het moment dat we de bestelling aanvaard hebben ; of • in de mate dat elke toename in schade of verlies te wijten was een verbreking door U van één van de bepalingen in het contract. Onze maximale aansprakelijkheid jegens U ,binnen de bepalingen van het contract, beperkt zich tot 20% van de waarde van de producten die U besteld heeft. Niets in deze voorwaarden en bepalingen sluit uit of beperkt onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of frauduleuze misinterpretatie of andere aansprakelijkeheid die de wet ons niet toestaat te beperken (in het geval dit zou zijn) of uit te sluiten. De bepalingen en voorwaarden hebben geen invloed op uw wettelijke rechten. Afbeeldingen van producten op onze website zijn alleen voor illustratieve doeleinden en kunnen enigzins afwijken van de werkelijke producten.
De bovenstaande voorwaarden en bepalingen en het contract zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

• Prijzen (BTW) De vermelde prijzen op de SMP site zijn euro prijzen (BTW in) De prijzen zijn ex transportkosten. De BTW en de transportkosten zijn apart vermeld op de factuur. Leveringen buiten Europa zijn vrij van BTW.